Các nhà khoa học tin rằng 2MASS JO253-1403 là một ngôi sao. Nó được phát hiện vào năm 2013, và có thể là ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ.

Ngôi sao này nằm cách chúng ta khoảng 42 năm ánh sáng, có kích thước đặt vừa vặn bên trong Sao Mộc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã đo đạc hết tất cả các ngôi sao trong vũ trụ này, chỉ là bởi vì ngôi sao này là thứ nhỏ nhất mà chúng ta đo đạc được hiện nay khi nó vẫn còn được xem là ... một ngôi sao.

Nguồn: SciHow, Curiosity

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.