Những phụ kiện của kính thiên văn: Ống phóng (Barlow lens), Kính lọc (Filter), Motor tự động (Electronic drive), CCD cho kính thiên văn (CCD camera), Adapter máy ảnh (Camera adapter)

Một vài điều chỉnh cơ bản với ống kính khi quan sát: Lấy nét đối tượng quan sát, Sử dụng thị kính (Eyepiece), Sử dụng bộ chuyển hướng hình ảnh (Diagonal).

Trong rất nhiều tài liệu về kính thiên văn , đặc biệt là đối với kính thiên văn Khúc xạ người ta hay đề cập tới thuật ngữ " Quang Sai " vậy quang sai là gì ? và nó quan trọng như thế nào với kính thiên văn.

Ngoài những đặc tính cơ bản về tiêu cự, độ phóng đại thì còn có năng lực thấu quang, năng lực phân giải, thị trường và quang lực của KTV

Nếu bạn thực sự muốn quan sát nhật thực, điều đầu tiên bạn cần chú ý đó là: Đừng bao giờ quan sát nhật thực bằng mắt trần hay bằng các dụng cụ quang học khác, như ống nhòm hay kính thiên văn chẳng hạn!

Newton là người đầu tiên chế tạo và sử dụng kính phản xạ trong quan sát thiên văn, tuy nhiên ý tưởng này được nêu ra trước đó bởi nhà khoa học James Gregory. Điểm khác nhau cơ bản của kính phản xạ và kính khúc xạ nằm ở vật kính. Trong khi kính thiên văn khúc xạ có vật kính là 1 thấu kính hội tụ thì kính phản xạ dùng 1 gương cầu lõm làm vật kính. Về tác dụng, gương cầu lõm cũng có nhiệm vụ hội tụ ánh sáng như 1 thấu kính hội tụ, nhưng có nhiều lý do để người ta sử dụng kính phản xạ thay cho kính khúc xạ.