Tiếp nối thành công của các workshop đã được tổ chức năm 2011 và 2013, Lớp học Vật lý Thiên văn lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2014 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Mục đích của lớp học bao gồm: (i) cung cấp một diễn đàn dành cho các nhà Vật lý Thiên văn quốc tế và Việt Nam cùng thảo luận về các nghiên cứu của mình và (ii) giới thiệu các chủ đề nghiên cứu Vật lý Thiên văn và Vũ trụ học hiện nay đến với các sinh viên đang đi học và đã tốt nghiệp ở Việt Nam.

Lớp học tự hào được hỗ trợ bởi Rencontres du Vietnam.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Lớp học sẽ bao gồm nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý Thiên văn và Vũ trụ học, như sau:

- Vũ trụ học Friedmann-Roberson-Walker.
- Vũ trụ sơ khai.
- Lạm phát và cấu trúc hình thành.
- Bức xạ phông nền vũ trụ.

Một số hỗ trợ có giới hạn về kinh phí đi lại và nơi ăn nghỉ có thể được cung cấp cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam va các nước đang phát triển tại Châu Á. 

Khách mời diễn thuyết:
- Nguyễn Trọng Hiền (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA)
- Phan Bảo Ngọc (International University-VNU, HCMC, Vietnam)
- Guilaume Patanchon (University Paris Diderot - Paris 7, France)
- Roland Triay (Centre de Physique Théorique, France)

Hội đồng khoa học:
- Phan Bảo Ngọc (International University-VNU HCMC, Vietnam)
- Jean Thanh Vân Trần (Chair, Rencontres du Vietnam)

Ban tổ chức:
- Phan Bảo Ngọc (Chair, International University-VNU HCMC, Vietnam)
- Nguyễn Minh Phương (Quy Nhon University, VIetnam)

Thư ký:
- Nguyễn Ngọc Linh (International University-VNU, HCMC)
- Đào Văn Tiến Dũng (International University-VNU, HCMC)

Thông tin chi tiết các bạn xem tại: http://www.hcmiu.edu.vn/physics-en/Home/School-2014/Registrater

Các đơn vị tổ chức và tài trợ:

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.comVật lý Thiên văn - vatlythienvan.comVật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Nguồn: hcmiu.edu.vn

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.