VLTV thông tin đến độc giả lớp học do Viện Vật lý - số 10 Đào Tấn, Hà Nội - tổ chức ngày 03 - 04/09/2014 sắp tới.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Tiêu đề

Đồng dạng Lượng tử: Nguyên lý của cấu trúc - tính chất liên kết lượng tử

Giới thiệu bài giảng

Đang cập nhật...

Giảng viên

  • Ramon Carbó-Dorca Carré
  • University of Girona, Spain

Lịch học

  • 3/09/2014 - thứ Tư - cả ngày.
  • 4/09/2014 - thứ Năm - buổi sáng.

Thời gian biểu

  • Buổi sáng: 8:30 - 11:30
  • Buổi chiều: 14:00 - 16:30

Địa điểm

  • Phòng hội thảo
  • Tầng 1 - IOP, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ban Tổ chức

  • Nguyen Ai Viet, Nguyen Tri Lan (IoP, VAST)

Đăng ký

Lớp học tổ chức miễn phí. Để đăng ký tham gia vui lòng liên hệ: 

  • Chu Thuy Anh (IoP, VAST) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn: Viện Vật lý Việt Nam

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).