Vật lý thiên văn là một môn khoa học cơ bản sử dụng Vũ trụ như là một phòng thí nghiệm tuyệt vời để nghiên cứu vật lý căn bản. Ngày nay, Vật lý thiên văn không những đóng vai trò quan trọng trong việc mở mang kiến thức của con người về vũ trụ, mà còn thúc đẩy sự phát triển của công nghệ mới và các lĩnh vực khoa học liên quan như Vật lý, Hóa học, và Sinh học.

Thật không may, vì nhiều lý do, Vật lý thiên văn hiện đại ở Việt Nam đã không được phát triển trong nhiều thập kỷ, tạo ra một khoảng cách lớn về kiến thức giữa Việt Nam và cộng đồng khoa học quốc tế. Để thu hẹp khoảng cách này, một số các nhà vật lý thiên văn ở Việt Nam, Pháp, Nhật Bản và Hoa kỳ đã dành thời gian và nỗ lực để phát triển ngành vật lý thiên văn ở Việt Nam bằng cách thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp học và workshop về vật lý thiên văn và vũ trụ học. Trong số các hoạt động này, tổ chức Gặp Gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng với trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Quy Nhơn đã tổ chức thành công Lớp học Vật lý thiên văn (Vietnam School of Astrophysics - VSOA) lần đầu tiên năm 2013 tại Quy Nhơn. VSOA lần 2 theo đó được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 9 tháng Tám, 2014 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (International Center for Interdisciplinary Science and Education - ICISE) cũng tại thành phố Quy Nhơn, tập trung vào Vật lý thiên văn và Vũ trụ học.

Năm 2015 này, VSOA tiếp tục được tổ chức lần thứ 3 với chủ đề: Khoa học hành tinh, thời gian từ ngày 12 đến 18 tháng Bảy tại Đại học Quy Nhơn và ICISE, thành phố Quy Nhơn.

Lớp học sẽ bao gồm các nội dung theo các chủ đề:

 • Khám phá không gian
 • So sánh hành tinh học
 • Lý thuyết về sự hình thành hành tinh
 • Quan sát các hành tinh

Lớp học này được hỗ trợ kinh phí bởi tổ chức Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam), Trung tâm Vật lý lý thuyết Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Center for Theoretical Physics - APCTP) và trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. HCM.

Một số hỗ trợ có giới hạn về kinh phí đi lại và nơi ăn nghỉ có thể được cung cấp cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam và các nước đang phát triển tại Châu Á.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Giảng viên được mời

 • Antonella Barucci (Đài Thiên văn Paris, Pháp)
 • Marcello Fulchignoni (Đài Thiên văn Paris, Pháp)
 • Pin Gao Gu (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taiwan)
 • Eduardo Martín (Centro de Astrobiologia, Spain)

Ban tổ chức

 • Jean Thanh Vân Trần (Chair, Rencontres du Vietnam, France)
 • Phan Bảo Ngọc (Director, HCM International University - Vietnam National University, Vietnam)
 • Nguyễn Trọng Hiền (Scientific Program Advisor, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA)
 • Pierre Lesaffre (Scientific Program Advisor, École Normale Supérieure de Paris, France)

Thư ký

 • Nguyễn Thị Yến Nhi (International University-VNU, HCMC)
 • Đào Văn Tiến Dũng ( International University-VNU, HCMC)

Các đơn vị tài trợ

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê! Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Đăng ký

Mẫu đăng ký có thể tải về tại đây. Mẫu đăng ký phải được điền và gửi đến địa chỉ email của thư ký (xem bên dưới) trước ngày 31/05/2015.

Lưu ý: Đăng ký sẽ không có giá trị nếu gửi sau thời hạn nêu trên.

Chi phí và hỗ trợ kinh phí

Không có lệ phí đăng ký. Ban tổ chức dành một số hỗ trợ có giới hạn chỗ ở và đi lại dành cho sinh viên đến từ Việt Nam và các nước đang phát triển ở Châu Á. Đối với những người có nhu cầu hỗ trợ kinh phí, người đăng ký phải gửi kèm theo một thư giới thiệu từ cố vấn nghiên cứu (Research Advisor) trước ngày 31/05/2015. (Mẫu thư giới thiệu có thể tải về tại đây).

Tất cả người tham gia yêu cầu phải có kiến thức nền vững về vật lý thiên văn và thông thạo tiếng Anh.

Người nhận hỗ trợ tài chính sẽ được thông báo bằng email trước ngày 20/06/2015.
Danh sách những người tham gia được lựa chọn cho hội thảo sẽ được đăng tải bởi 20/06/2015.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với thư ký - Nguyen Thi Yen Nhi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn: http://www.hcmiu.edu.vn/physics-en/schools-of-astrophysics-and-cosmology/Home/School-2015/-General-Information

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).