Trăng Lạnh, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Anh Tiên, Tiên Hậu, là những chòm sao đại diện cho tháng 12. Mưa sao băng Song Tử, Tiểu Hùng, Đông chí, sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Hải Ly, vi trăng, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Song Ngư, Bạch Dương, Tam Giác là những chòm sao đại diện cho tháng 11. Mưa sao băng Sư Tử, Nguyệt thực Một phần sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Thợ Săn, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Phi Mã, Tiên Nữ là những chòm sao đại diện cho tháng 10. Mưa sao băng Lạp Hộ sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Ngô, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Bảo Bình, Ma Kết là những chòm sao đại diện cho tháng 09. Thu phân, sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Cá Tầm, trăng xanh, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Thiên Cầm, Thiên Nga, Hồ Ly, Thiên Ưng là những chòm sao đại diện cho tháng 08. Mưa sao băng, Anh Tiên sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Hươu, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thủy hiện diện trên bầu trời đêm. Thiên Yết, Cung Thủ là những chòm sao đại diện cho tháng 07. Mưa sao băng Bảo Bình sẽ diễn ra trong tháng này.

Các chòm sao Mục Phu, Vũ Tiên, Bắc Miện... cùng siêu trăng và 5 hành tinh sẽ lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm tháng này.

Cả 5 hành tinh ngũ hành đều lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm. Chòm sao Xử Nữ đại diện cho tháng này cùng các sự kiện mưa sao băng Bảo Bình eta và nguyệt thực toàn phần.

Mưa sao băng Thiên Cầm và siêu trăng sẽ là điểm nhấn của bầu trời tháng này. Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ và các chòm sao Gấu Lớn, Sư Tử sẽ hiện diện trên bầu trời đêm.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh, và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 03/2021.