Hai trận mưa sao băng Tiểu Hùng và Song Tử, các chòm sao Anh Tiên và Tiên Hậu là điểm nhấn của tháng này.

Nguyệt thực quan sát được một phần diễn biến tại Việt Nam, mưa sao băng Sư Tử, cùng chòm sao Song Ngư điểm tô cho bầu trời đêm tháng này.

Mưa sao băng Lạp Hộ, các chòm sao Phi Mã và Tiên Nữ, cùng với các hành tinh Kim, Mộc, Thổ sẽ là điểm nhấn của tháng này.

Bảo Bình và Ma Kết là hai chòm sao đại diện cho tháng này. Thu phân sẽ diễn ra vào ngày 23/09/2021.

Mưa sao băng Anh Tiên cùng với tam giác mùa hè và các hành tinh Kim, Mộc, Hỏa, Thổ sẽ là điểm nhấn của tháng này.

Mưa sao băng Bảo Bình Delta, Chòm sao Bọ Cạp cùng với 5 hành tinh sẽ tô điểm cho bầu trời đêm tháng này.

Các chòm sao Mục Phu, Vũ Tiên, Bắc Miện... cùng siêu trăng và 5 hành tinh sẽ lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm tháng này.

Cả 5 hành tinh ngũ hành đều lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm. Chòm sao Xử Nữ đại diện cho tháng này cùng các sự kiện mưa sao băng Bảo Bình eta và nguyệt thực toàn phần.

Mưa sao băng Thiên Cầm và siêu trăng sẽ là điểm nhấn của bầu trời tháng này. Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ và các chòm sao Gấu Lớn, Sư Tử sẽ hiện diện trên bầu trời đêm.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh, và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 03/2021.