Một nhật thực toàn phần sẽ xảy ra khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời, để lộ ra lớp khí quyển bên ngoài tuyệt đẹp còn gọi là vành nhật hoa. Đường đi của nhật thực toàn phần sẽ đi qua khu vực phía nam Thái Bình Dương, miền trung Chile và miền trung Argentina. Một nhật thực một phần cũng sẽ xuất hiện ở các khu vực phía nam Thái Bình Dương và phía tây Nam Mỹ.

Việt Nam không quan sát được hiện tượng nhật thực lần này.

Thông tin nhật thực toàn phần cung cấp bởi NASA: SE2019Jul02T

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm