Bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực Biển Đông. Dữ liệu được cung cấp bởi trang mạng World Sea Temperatures.

Khu vực châu Á 

Thang nhiệt độ

Chi tiết Khu vực Biển Đông

Nguồn: World Sea Temperatures

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.