Ảnh vệ tinh theo dõi khu vực Đông Nam Á cung cấp bởi Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) sử dụng vệ tinh Himawari-8.

Ảnh RGB

Bước sóng khả kiến (Visible)

Sóng ngắn (IR2)

Hơi nước (IR3)

Hồng ngoại (IR4)

Ảnh tăng cường màu sắc hàng không (Aviation color enhancement)

Ảnh sử dụng kỹ thuật Dvorak

Ảnh sử dụng kỹ thuật Jim Lynch (JSL2)

Ảnh dùng kỹ thuật Funk Top

Ảnh dùng kỹ thuật RainBow

Nguồn: NOAA

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm