Dự báo đường đi của bão trên khu vực Đông Nam Á của các nhà khoa học Mark Saunders, Frank Roberts và Adam Lea đến từ University College London (UCL), Vương quốc Anh.

Nguồn: Tropical Storm Risk

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.