Dự báo đường đi của bão trên khu vực Đông Nam Á của các nhà khoa học Mark Saunders, Frank Roberts và Adam Lea đến từ University College London (UCL), Vương quốc Anh.

Nguồn: Tropical Storm Risk

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm