Nguyệt thực nửa tối xảy ra khi Mặt Trăng chỉ đi vào vùng bóng nửa tối (Penumbra) của Trái Đất. Lúc này Mặt Trăng chỉ giảm độ sáng đi một chút, bề mặt của Mặt Trăng sẽ không bị che khuyết bởi bóng tối của Trái Đất.

Nguyệt thực có thể quan sát an toàn, kể cả với trẻ em, mà không cần đến các biện pháp bảo vệ nào. 

Diễn biến của nguyệt thực nửa tối vào đêm Thứ Sáu, 10/01/2020 - rạng sáng Thứ Bảy, 11/01/2020:

Thời gian

Pha

Hướng*

Cao độ

00:07

11/01/2020

Nguyệt thực nửa tối bắt đầu
Mặt Trăng bắt đầu đi vào vùng bóng nửa tối của Trái Đất.

316°

87,1°

02:10

Nguyệt thực nửa tối cực đại

Mặt Trăng nằm ở gần trung tâm của vùng bóng tối.

279°

50,4°

04:12

Nguyệt thực nửa tối kết thúc

Mặt Trăng rời khỏi vùng bóng nửa tối của Trái Đất.

284°

33,2°

  • Hướng ở đây được so sánh với hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ.
Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).