Sao Mộc và Mặt Trăng sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 31 phút.

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).