Hình ảnh về những viên đá mòn to vắt ngang qua bầu trời màu đỏ hồng đã được Viking 2 ghi lại ờ những chổ có những hòn đá "lõm chỏm" (Mars' Utopian Plain).

Những hòn đá đỏ sắc nhọn này được tàu vũ trụ thu thập mang về phòng thí nghiệm và để lại dấu bánh xe trên mảnh đất đỏ. Những hạt bụi ở đây đã đóng góp cho bầu khí quyển của hỏa tinh màu đỏ hồng, những hạt bụi này bay lơ lửng trong khí quyển. Những bản đồ xác định kích cỡ màu cho những camêra được tại ba vị trí trên tàu vũ trụ.


Viking 1 and Viking 2 (1976)


Cái anten hình vòng tròn rất linh hoạt, và nó đang hướng về phía Trái đất. Viking 2 đã đổ bộ lên Hỏa Tinh vào ngày 3 tháng 9 năm 1976, và anh em của nó là Viking 1 đã đi được 4 ngàn 600 dặm, vào ngày 20 tháng 7 cùng năm.


Hình ảnh: NASA/ JPL

Nguồn: NASA, người dịch: dangquang kdc

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).