Bức xạ từ ngôi sao nóng phía trên bức ảnh chiếu sáng và ăn mòn cột khí khổng lồ này. Bức xạ tia cực tím là lý do khiến cho khí trở nên sáng rực rỡ, mang lại quầng sáng đỏ tuyệt đẹp cho cột khí này.


Credit: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA

Tải hình này làm hình nền:

Nguồn: Hubblesite

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).