Tại sao Sao Hỏa lại có lúc di chuyển ngược? Hầu hết thời gian, chuyển động biểu kiến của Sao Hỏa trên bầu trời là theo một hướng, chậm rãi và ổn định ở phía trước các ngôi sao xa xôi. Tuy nhiên, cứ khoảng 2 năm Trái Đất lại đi ngang qua Sao Hỏa trong quá trình chuyển động xung quanh Mặt Trời. Trong lần xuất hiện gần đây nhất bắt đầu từ năm ngoái, Sao Hỏa như thường lệ lờ mờ hiện ra và sáng dần lên. Cũng trong khoảng thời gian này, Sao Hỏa bắt đầu di chuyển ngược trở lại trên bầu trời, một hiện tượng được gọi là chuyển động giật lùi. Bức ảnh này là tập hợp của một loạt ảnh số được xếp chồng lên nhau tại cùng một vùng trời. Ở đây, Sao Hỏa xuất hiện và di chuyển theo một vòng lặp hẹp trên bầu trời. Tại tâm của vòng lặp, Trái Đất đang ở vị trí băng ngang qua Sao Hỏa và chuyển động giật lùi là nhanh nhất. Chuyển động giật lùi cũng có thể theo dõi được với các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời.

Credit & Copyright: Tunç Tezel (TWAN)

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Nguồn: APOD
Dịch bởi Hien Phan

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.