Trả lời:

Tôi không biết chắc. Tôi nghĩ rằng trong cùng một mức độ, thì tất cả các hành tinh đều có vành đai, nhưng tùy thuộc vào những vật chất gì có thể bổ sung vào vành đai này: Vành đai sẽ có mật độ cao hay thấp (như trường hợp của Trái Đất thì vành đai vô cùng mỏng manh).

  • PGS. TS. Pierre Lesaffre
  • - Giám đốc nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp tại phòng nghiên cứu thiên văn vô tuyến trường cao đẳng sư phạm phố Ulm (ENS Paris).
  • - Điều phối viên & Giảng viên môn "Vật lý Thiên văn", khoa Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
Người đăng: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).