Trả lời:

Bởi vì các đám mây phân tử cụ thể thì phát xạ ở nhiệt độ cụ thể. Chúng không lạnh đến mức bằng 3K so với Planck, do đó có thứ gì đó làm nóng chúng lên: Hoặc bức xạ sao hoặc năng lượng tiêu tán nhiễu loạn. Nhiệt độ của các đám mây phân tử và bụi này là kết quả của sự cân bằng giữa sưởi ấm và làm lạnh.

  • PGS. TS. Pierre Lesaffre
  • - Giám đốc nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp tại phòng nghiên cứu thiên văn vô tuyến trường cao đẳng sư phạm phố Ulm (ENS Paris).
  • - Điều phối viên & Giảng viên môn "Vật lý Thiên văn", khoa Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết xem nhiều