Mặc dù chiêm tinh học và thiên văn học có chung xuất phát điểm, nhưng hiện nay hai lĩnh vực này có sự khác biệt quan trọng.

Thiên văn học là lĩnh vực nghiên cứu về vũ trụ và những gì chứa trong nó ở bên ngoài bầu khí quyển của Trái Đất. Các nhà thiên văn học kiểm tra vị trí, chuyển động, và tính chất của các thiên thể. Trong khi đó các nhà chiêm tinh học lại nỗ lực để nghiên cứu cách mà vị trí, chuyển động, và tính chất của chúng ảnh hưởng đến con người và các sự kiện trên Trái Đất.

Trong nhiều thiên niên kỷ, mong muốn cải thiện các dự đoán của chiêm tinh học là một trong những động lực chính của các nhà thiên văn học lý thuyết và các nhà thiên văn học quan sát.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!
Minh họa của hệ thống Ptolemaic (thế kỷ 17), trong đó mô tả Hệ Mặt Trời và các ký hiệu hoàng đạo với Trái Đất nằm ở trung tâm. Credit: J. van Loon, Thư viện Quốc gia Úc

Chiêm tinh học tiếp tục trở thành một phần của khoa học chính thống cho đến những năm cuối thế kỷ 17, khi Isacc Newton đã chứng minh được một số quá trình vật lý mà theo đó, các thiên thể trong vũ trụ gây ảnh hưởng lẫn nhau. Kể từ đó, thiên văn học đã phát triển thành một lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt, nơi những dự đoán về các hiện tượng thiên văn được thực hiện và kiểm tra bằng các phương pháp khoa học.

Ngược lại, chiêm tinh học hiện nay được coi là một thú tiêu khiển và là một lĩnh vực giả khoa học.

Mặc dù vậy, ngày nay có hàng ngàn người trên thế giới vẫn nhờ cậy đến lời khuyên của các nhà chiêm tinh học và các ấn phẩm chiêm tinh học đối với những hoạt động quan trọng trong cuộc sống như nghề nghiệp, y tế, và thử thách cá nhân.

Nguồn: Sky and Telescope

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm