Chủ trì: Giáo sư Gérard Rousset, Phòng thí nghiệm LESIA, Đài thiên văn Paris và đại học Paris Diderot-Paris7

Thời gian: Từ 17h00 - 17h45 - Ngày 25 tháng 12 năm 2014
Địa điểm: Phòng 601 - Tòa nhà Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội - USTH - 18 Hoàng Quốc Việt
Vào cửa: Tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê! http://vatlythienvan.com

Hình ảnh từ kính thiên văn 8m Very Large Telescope - European Space Agency - Chile cho phép chúng ta phát hiện hành tinh ngoài hệ Mặt Trời-ngoại hành tinh và thành phần hóa học trên bầu khí quyển của chúng. Nhưng để thu được những photon ánh sáng từ chúng, chúng ta phải đạt được độ phân giải giới hạn nhiễu xạ lý thuyết của kính thiên văn mặt đất. Vấn đề này chỉ có thể khắc phục bằng độ bù quang học thích ứng – Adaptive Optics Compensing bù cho sự nhiễu động của khí quyển Trái Đất. Hơn thế nữa, đối với những ngôi sao chúng ta cần lắp đặt Coronagraph (một thiết bị đính kèm kính thiên văn được thiết kế để chặn ánh sáng trực tiếp của ngôi sao).

Những kết quả đầu tiên của kính thiên văn sẽ được trình bày tại buổi seminar.

Author: Hoàng Đức Thường
Nghiên cứu sinh ngành Vũ trụ học tại Phòng thí nghiệm APC Paris, Cộng hoà Pháp.