Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản (NAOJ), trung tâm quốc gia nghiên cứu thiên văn học tại Nhật bản có những phương tiện quan sát tiên tiến trên Thế Giới. Là một viện nghiên cứu liên kết các trường đại học. Chúng tôi thúc đẩy sự cởi mở các cơ sở nghiên cứu trên toàn nước Nhật cũng như khuyến khích sự hợp tác quốc tế. Mục tiêu của NAOJ là đẩy mạnh sự phát triển về thiên văn học, vật lý thiên văn và những lĩnh vực liên quan đến khoa học.

Buổi seminar này sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về việc nghiên cứu thiên văn học tại Nhật Bản với những thiệt bị tối tân nhất hiện nay.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Speaker

Prof. Masa Hayashi (Tổng Giám Đốc Đài Thiên Văn Nhật Bản - NAOJ)

Time

17h – 17h45, Thursday 16 April 2015

Place

Room 606 – USTH Building – 18 Hoang Quoc Viet

Contact: Ms. Chu Ngoc Ha, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel: 043 791 7747

VÀO CỬA TỰ DO!

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).