Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII, 10-16 tháng Bảy, 2016, ICISE, Quy Nhơn, Việt Nam.

Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 22 về Vật lý Hạt, Lý thuyết Dây và Vũ trụ học (PASCOS 2016) tại Quy Nhơn từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 7/2016.

Mục tiêu của hội nghị chuyên đề này là để đánh giá và thảo luận những tiến bộ hiện nay trong các lĩnh vực vật lý hạt, lý thuyết dây và vũ trụ học. Việc phát hiện hạt Higgs tháng 7.2012 và sự tái khởi động gần đây của Máy gia tốc hạt LHC tạo ra yêu cầu cấp thiết đưa các nhà lý thuyết và thực nghiệm lại với nhau để thảo luận những thứ cần học hỏi và dự báo những thành tựu trong vài năm tới. ICISE sẽ cung cấp một khung ý tưởng cho các nhà khoa học nói trên và cả các nhà vật lý trẻ để thuyết trình về các ý tưởng lý thuyết mới và các dự án thực nghiệm.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Các chủ đề sẽ thảo luận trong hội nghị

 • Vật lý Neutrino
 • Vật lý LHC và tình hình vật lý lý thuyết
 • Vật chất tối và Năng lượng tối
 • Đo lường chính xác và thăm dò phi gia tốc của vật lý học mới
 • Lạm phát và các giả thuyết khác
 • Phương pháp lý thuyết Dây và hiện tượng học
 • Các công nghệ và dự án gia tốc tương lai

Hội đồng khoa học

Chủ tịch

 • P. Q. Hung (Virginia)
 • Jean Tran Thanh Van (Rencontres du Vietnam)

Các thành viên

 • Pierre Binetruy (APC, Paris, France)
 • Kingman Cheung (National Tsing Hua University, Taiwan)
 • Chong-Sun Chu (NCTS, Taiwan)
 • Andre de Gouvea (Northwestern University, USA)
 • Craig Dukes (U. of Virginia, USA)
 • Jacques Dumarchez (LPNHE, France)
 • Paul Frampton (Oxford)
 • Craig Group (U. of Virginia, USA)
 • Kaoru Hagiwara (KEK, Japan)
 • Hong-Jian He (Tsinghua University, China)
 • Xiao-gang He (National Taiwan University, Taiwan)
 • JoAnne Hewett (SLAC,USA)
 • Bob Hirosky (U. of Virginia, USA)
 • George Hou (National Taiwan University, Taiwan)
 • Pyungwon Ko (KIAS, Korea)
 • Otto Kong (National Central University, Taiwan)
 • Alex Kusenko (UCLA, USA)
 • Hitoshi Murayama (UC Berkeley, USA and IPMU, Japan)
 • Satya Nandi (Oklahoma State University, USA)
 • Monica Pepe-Altarelli (CERN)
 • Qaisar Shafi (Bartol Institute, University of Delaware, USA)
 • Marc Sher (College of William and Mary, USA)
 • Jose WF Valle (IFIC, U. of Valencia, Spain)
 • Yifang Wang (IHEP, Beijing, China)
 • T.C. Yuan (Academia Sinica, Taiwan)

Hội đồng cố vấn quốc tế

 • J. Bagger (Johns Hopkins)
 • W. Buchmülller (DESY)
 • P. Frampton (Oxford)
 • J.F. Gunion (UC Davis)
 • J.E. Kim (Kyung Hee)
 • R.C. Myers (Perimeter Institute)
 • P. Nath (Northeastern)
 • S. Raby (Ohio State)
 • D.P. Roy (Tata Institute)
 • P. Shellard (Cambridge)
 • J. Silk (Oxford)
 • M.T. Vaughn (Northeastern)
 • K.C. Wali (Syracuse)

Việc đăng ký và nộp lệ phí cùng các thông tin khác xin vui lòng xem tại: https://indico.cern.ch/event/452998/overview

Poster của hội nghị: https://indico.cern.ch/event/452998/attachments/1166886/1760451/PASCOS2016_poster_US.pdf

Nguồn: RENCONTRES DU VIETNAM

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.