Đây là hội nghị đầu tiên về sự hình thành sao ở Việt Nam.

Trong những năm qua đã có những thay đổi đáng kể diện mạo của nghiên cứu sự hình thành sao, nhờ vào hoạt động thành công của Kính thiên văn Không gian Herschel, ALMA, JCMT, PdBI, IRAM 30m, SMA... và sự tiến bộ của lý thuyết và mô phỏng số học. Hội nghị này được tổ chức nhằm mục đích kết nối các nhà lý thuyết và các nhà quan sát đang làm việc trên lĩnh vực hình thành sao, những người sẽ giải quyết hầu hết những tiến bộ mới nhất cho kiến thức của chúng ta về tiến hóa của sợi, lõi, đám mây và sự liên kết giữa chúng. Hội nghị sẽ tập trung vào tất cả các khía cạnh của sự hình thành sao, bao gồm cả sự hình thành các ngôi sao khối lượng nhỏ, các ngôi sao khổng lồ, cấu trúc sợi, các đám mây phân tử khổng lồ, và sự hình thành sao quy mô thiên hà.

Hội nghị cũng nhằm mục đích thúc đẩy sư hợp tác chặt chẽ thông qua các nhóm thảo luận tập trung ở phạm vi nhỏ hơn.

Hội nghị được tiến hành bao gồm các bài thuyết trình được mời (25 phút bao gồm 5 phút hỏi đáp), các bài thuyết trình đăng ký (15 phút bao gồm 5 phút hỏi đáp), và trưng bày áp phích. Các bài thuyết trình đăng ký sẽ được lựa chọn bởi Hội đồng khoa học vào cuối tháng 5/2016. BTC cũng bố trí thời gian cho các cuộc họp nhóm tập trung và một chuyến tham quan nửa ngày. Đối với các nhà thiên văn học trẻ tuổi đến từ các nước đang phát triển, BTC cũng bố trí một khóa học 2 ngày về sự hình thành sao trước thời điểm hội nghị.

Các đơn vị hỗ trợ

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Hội đồng khoa học

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Ban tổ chức

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký xin vui lòng xem tại: http://sfde16.0x1115.org/

Nguồn: RENCONTRES DU VIETNAM

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).