Viện Pháp ngữ và France Alumni tổ chức chương trình Hội thảo: Gặp gỡ với Trịnh Xuân Thuận nhân dịp xuất bản tác phẩm "Đối mặt với vũ trụ" bằng tiếng Việt.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

  • Thời gian: 18h ngày 05/7/2016
  • Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
  • Ngôn ngữ: Phiên dịch song ngữ Pháp - Việt
  • Vào cửa tự do

Diễn giả:
- Gs. Trịnh Xuân Thuận, tác giả cuốn sách
- Dịch giả : Phạm Văn Thiều
- G.S Chu Hảo – GĐ NXBTT

Giới thiệu: Tác giả đặc biệt nhấn mạnh mối tương liên khăng khít của vạn vật trong vũ trụ, trong đó có hành tinh xanh và con người chúng ta, đồng thời tác giả cũng thổ lộ những suy tư triết học của mình về thân phận và vai trò của con người trong vũ trụ.

Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/975745792475124/

Nguồn: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.