[USTH SPACE TALK] (English below)

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của anh Trương Tuấn Ngọc, Sinh viên cử nhân Khóa 4 - trường Đại học khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Thời gian: 17:00 – 18:15, thứ Tư 09/11/2016
- Địa điểm: Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
- Nội dung
1) Bài nói: "Khám phá vũ trụ"

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

2) Bên cạnh đó anh Ngọc cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về một trong những hướng đi khá thú vụ của khoa Vũ trụ và Hàng không hiện tại "Vật lý thiên văn" và kinh nghiệm tìm thực tập nước ngoài cũng như tham gia các trường hè khoa học.
- Ngôn ngữ sử dụng: Bọn mình sẽ dùng cả tiếng Anh & tiếng Việt để các bạn dễ hiểu và buổi nói chuyện được hiệu quả nên các bạn không cần quá lo lắng nhé ;)
-Vào cửa tự do!

--------
The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by TRUONG Tuan Ngoc, Bachelor Student, University of Science and Technology of Hanoi.
- Time: 17:00 - 18:15, Wednesday 09/11/2016
- Venue: Room 605, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.
- Content:
1) Public talk: "Space Exploration"

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!


2) Besides, Mr.Ngoc will give some ideas about "Astrophysics" and share his experience about finding an intership and some summer science courses.
- This talk is given in both English & Vietnamese.
- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)

Author: Lan Anh DINH
Nghiên cứu sinh ngành Viễn thám, Đài thiên văn Paris.