Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của tiến sĩ Hubert Halloin, Đại học Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Tư 15/02/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Detecting Gravitational waves, from ground-based to space-borne observatories"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Dr. Hubert Halloin, University Paris Diderot, France.

- Time: 17:30 - 18:30, Wednesday 15/02/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH),  Education and Services Building, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Detecting Gravitational waves, from ground-based to space-borne observatories"

- The talk is given in English.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)

Author: Lan Anh DINH
Nghiên cứu sinh ngành Viễn thám, Đài thiên văn Paris.