Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 57 phút.


Google AdSense Purity Masthead

Bài viết xem nhiều

Bài viết cùng chuyên mục

Thêm lịch này vào Calendar của bạn:

  • Ứng dụng lịch trên máy tính: iCal
  • Google Calendar: lịch