Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 56 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Mưa sao băng Lạp Hộ (Orionids) là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh. 

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 29 phút.

Thêm lịch này vào Calendar của bạn:

  • Ứng dụng lịch trên máy tính: iCal
  • Google Calendar: lịch