VẬT LÝ THIÊN VĂN - Chia sẻ niềm đam mê

Founder of the VLTV Community
Dr. Hien PHAN is a lecturer and researcher at the Department of Space and Applications, University of Science and Technology of Hanoi (USTH). He received his Ph.D. in Physics of the Universe at Université Paris Diderot (Paris VII, Université de Paris) in 2019. He is the Founder and an Administrator of Vật Lý Thiên Văn (VLTV).
Ban cố vấn, CLB VLTV VN
Phạm Việt Dũng là cựu học viên thạc sĩ Vũ trụ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Dũng hiện nay đang là nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm Hạt thiên văn và Vũ trụ học (APC), Đại học Paris, Cộng hòa Pháp.
VLTV Admin Team
Nhung Nguyễn là thành viên của VLTV Admin Team và CLB VLTV VN. Nhung nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Vũ trụ và Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sau chuyến thực tập tốt nghiệp tại Đài thiên văn Vô tuyến Nançay (Đài thiên văn Paris, Cộng hòa Pháp).
VLTV Admin Team, Ban Sự kiện CLB VLTV VN
Tôn Thất Minh Bảo là cựu học viên thạc sĩ Vũ trụ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Hiện nay Bảo đang là nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm Hạt thiên văn và Vũ trụ học (APC), Đại học Paris, Cộng hòa Pháp.
Ban cố vấn, CLB VLTV VN
Nguyễn Tùng Lâm là cựu học viên thạc sĩ Vũ trụ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Lâm nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Vật lý thiên văn năm 2022 tại Đại học Sorbonne sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh tại Đài thiên văn Meudon (Đài thiên văn Paris, Cộng hòa Pháp).
Ban cố vấn, CLB VLTV VN
Th.S. Nguyễn Văn Hoàn là trưởng ban Cố vấn, thành viên Ban Điều hành CLB VLTV VN. Là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục thực nghiệm, trải nghiệm thiên nhiên và có kinh nghiệm nhiều năm với các hoạt động STEM, Hoàn đảm nhiệm các dự án Quan sát thiên văn, Lớp học thiên văn và đồng thời hỗ trợ truyền thông cho CLB.