VẬT LÝ THIÊN VĂN - Chia sẻ niềm đam mê

Phạm Lệ Chi

Expertise

Ban Truyền thông CLB VLTV VN

Follow
Phạm Lệ Chi là sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing Thương mại, trường Đại học Thương Mại, Hà Nội. Lệ Chi là thành viên thế hệ thứ 3 của CLB VLTV VN. Hiện nay cô đang sinh hoạt trong Ban Truyền thông.