VẬT LÝ THIÊN VĂN - Chia sẻ niềm đam mê

Dương Nhật Thiên Thư

Expertise

Ban Truyền thông CLB VLTV VN

Follow
Dương Nhật Thiên Thư hiện đang là sinh viên Khoa Ngoại Ngữ -Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (English Language) tại trường Đại học Duy Tân. Thiên Thư là thành viên thế hệ thứ 2 của CLB VLTV VN. Cô hiện đang sinh hoạt trong Ban Truyền thông của VLTV.