VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
http://vietastro.org
Thành viên CLB Thiên văn học Nghiệp dư Tp. Hồ Chí Minh - HAAC; cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (2012 - 2015); Học viên thạc sĩ ngành Vật lý thiên văn tại Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy, Cộng hoà Liên bang Đức (2015 - 2017); thực tập sinh tại Max Planck Institute for Radio Astronomy, Cộng hoà Liên bang Đức (2017).