Cộng tác viên

Bộ phận:
Cộng tác viên
http://thienvandanang.com
Nguyên phó chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Cựu sinh viên 05DTD trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.