VẬT LÝ THIÊN VĂN - Chia sẻ niềm đam mê

Tiêu đề
Chân dung Europa
Nghi vấn: Lần đầu tiên phát hiện ngoại hành tinh trong một thiên hà khác