Các kính thiên văn phản xạ sử dụng hệ gương để tạo ảnh. Một kính thiên văn phản xạ mang lại tỷ lệ tốt nhất về kích thước trên cùng tầm tiền. Các kính thiên văn nghiệp dư lớn nhất hiện nay đều là kính phản xạ.

Việc nâng cấp một chiếc kính thiên văn lên tầm cao cấp hơn thường sẽ rất đắt đỏ, do đó nhiều người sẽ chọn nâng cấp bộ sưu tập thị kính để tối đa hóa trải nghiệm với kính thiên văn.

Kính thiên văn khúc xạ dùng một hệ thấu kính để tạo ảnh, bảo dưỡng dễ dàng và nhiều kính khúc xạ đủ nhẹ để gắn trên một chân máy ảnh tốt, dễ dàng "xách lên và đi" ngắm trăng sao.

Danh sách kính thiên văn và linh kiện - những sản phẩm mới nổi bật nhất năm 2019 theo bình chọn của tạp chí phổ thông Sky & Telescope tháng 1/2019.

Danh sách kính thiên văn và linh kiện - những sản phẩm mới nổi bật nhất năm 2019 theo bình chọn của tạp chí phổ thông Sky & Telescope tháng 1/2019.

Mỗi năm, các biên tập viên của tạp chí Sky & Telescope lại tìm kiếm những sản phẩm mới trên thị trường được cho là sẽ trở thành sản phẩm nổi bật nhất của năm.