English below.

Để có thêm thông tin, hoặc để đóng góp ủng hộ, xin vui lòng liên hệ:

Trưởng nhóm VLTV AdminTeam:

  • TS. Hiền Phan, Nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến xây dựng, cũng như mọi sự ủng hộ của cộng đồng để tạo nên một nơi sinh hoạt năng động dành cho lĩnh vực khoa học này tại Việt Nam!


For more information or for donating, please feel free to contact with us:

The leader of VLTV Admin Team:

  • Mr. Hien PHAN, PhD, Department of Space and Applications, University of Science and Technology of Hanoi.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We welcome any donation for the best space science activities in Vietnam!

Bài viết xem nhiều

Bài viết cùng chuyên mục