Ảnh mới nhất chụp bởi vệ tinh Himawari-8 của Nhật bản, ở dải hồng ngoại IR1 khu vực Đông Nam Á và ảnh chụp bao phủ Thái Bình Dương.

Khu vực Đông Nam Á

Dãy số ở góc trên bên trái thể hiện thời gian chụp ảnh có định dạng: YYMMDDHHGMT, trong đó YY là 2 số cuối của năm, MM là tháng, DD là ngày, và HH là giờ chụp ảnh. 3 ký tự cuối GMT thể hiện múi giờ gốc, tính theo giờ Việt Nam (GMT+7) thì phải cộng thêm 7.

Khu vực Thái Bình Dương

Ảnh vệ tinh trên dải hồng ngoại IR1 của vệ tinh Himawari-8 của Nhật Bản ở góc chụp rộng bao quát cả Thái Bình Dương, tại múi giờ chuẩn Nhật Bản JST (tương đương GMT+9).

Nguồn: Kochi University


Bài viết xem nhiều