Ảnh vệ tinh theo dõi khu vực Đông Nam Á cung cấp bởi Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) sử dụng vệ tinh Himawari-8.

Ảnh RGB

Bước sóng khả kiến (Visible)

Sóng ngắn (IR2)

Hơi nước (IR3)

Hồng ngoại (IR4)

Ảnh tăng cường màu sắc hàng không (Aviation color enhancement)

Ảnh sử dụng kỹ thuật Dvorak

Ảnh sử dụng kỹ thuật Jim Lynch (JSL2)

Ảnh dùng kỹ thuật Funk Top

Ảnh dùng kỹ thuật RainBow

Nguồn: NOAA


Bài viết xem nhiều