Ảnh vệ tinh tổng hợp thành ảnh động cập nhật 8 tiếng cung cấp bởi Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA). Ảnh động chiếm dung lượng khá lớn do đó cần thời gian đển tải toàn bộ ảnh về thiết bị.

Ảnh RGB

Bước sóng khả kiến

Sóng ngắn (IR2)

Hơi nước (IR3)

Hồng ngoại (IR4)

Ảnh tăng cường màu sắc hàng không (Aviation color enhancement)

Ảnh sử dụng kỹ thuật Dvorak

Ảnh sử dụng kỹ thuật Jim Lynch (JSL2)

Ảnh dùng kỹ thuật Funktop

Ảnh dùng kỹ thuật RainBow

Nguồn: NOAA


Bài viết xem nhiều