Dự báo đường đi của bão trên khu vực Đông Nam Á của các nhà khoa học Mark Saunders, Frank Roberts và Adam Lea đến từ University College London (UCL), Vương quốc Anh.

Nguồn: Tropical Storm Risk


Bài viết xem nhiều