Danh sách các sự kiện xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí của năm 2020.

Ngày 20 tháng 3: Xuân phân ở bán cầu bắc

Xuân phân sẽ diễn ra lúc 10:49 UTC+7 (giờ Việt Nam). Mặt Trời sẽ chiếu thẳng lên đường xích đạo, lúc này thời gian ngày và đêm khắp nơi trên thế giới sẽ gần như bằng nhau. 

Tại Việt Nam, Xuân phân được xem là điểm giữa của mùa xuân

Tại một số quốc gia, như Hoa Kỳ và châu Âu, ngày này được xem là ngày đầu tiên của mùa xuân ở bán cầu Bắc và là ngày đầu tiên của mùa thu ở bán cầu Nam.

Ngày 21 tháng 6: Hạ chí ở bán cầu bắc

Hạ chí sẽ diễn ra lúc 04:43 UTC+7 (giờ Việt Nam). Cực Bắc của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường chí tuyến Bắc tại 23.44 Vĩ độ Bắc.

Tại Việt Nam, Hạ chí được xem là điểm giữa của mùa hè.

Tại một số quốc gia, như Hoa Kỳ và châu Âu, ngày này được xem là ngày đầu tiên của Mùa Hè ở bán cầu Bắc và là ngày đầu tiên của Mùa Đông ở bán cầu Nam.

Ngày 22 tháng 9: Thu phân ở bán cầu bắc

Thu phân diễn ra vào lúc 20:30 UTC+7 (giờ Việt Nam). Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường xích đạo, lúc này thời gian ngày và đêm sẽ gần như bằng nhau tại mọi nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam, Thu phân được xem là điểm giữa của mùa thu.

Tại một số quốc gia, như Hoa Kỳ và châu Âu, ngày này được xem là ngày đầu tiên của mùa Thu tại bán cầu Bắc và là ngày đầu tiên của mùa Xuân tại bán cầu Nam.

Ngày 21 tháng 12: Đông chí ở bán cầu bắc

Đông chí diễn ra lúc 17:02 UTC+7 (giờ Việt Nam). Cực nam của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường chí tuyến Nam tại 23.44 vĩ độ Nam. 

Tại Việt Nam, Đông chí được xem là điểm giữa của mùa đông.

Tại một số quốc gia, như Hoa Kỳ và châu Âu, ngày này được xem là ngày đầu tiên của Mùa Đông ở bán cầu Bắc, và là ngày đầu tiên của Mùa Hè ở bán cầu Nam.


Bài viết xem nhiều

Bài viết cùng chuyên mục