CẬP NHẬT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2021. NASA cho biết hôm nay các nhóm kỹ sư đã hoàn thành thử nghiệm bổ sung xác nhận Kính viễn vọng Không gian James Webb đã sẵn sàng cho việc phóng. Và điều đó có nghĩa là việc chuẩn bị ra mắt đang được tiếp tục. Ngày ra mắt mục tiêu của Webb chính thức là ngày 22 tháng 12 lúc 7:20 sáng EST