Các nhà thiên văn đã thiên văn đã báo cáo hồi cuối tháng 2 năm 2022 rằng họ tin rằng đã phát hiện một cặp Lỗ đen siêu khối lượng gần nhau nhất từ trước tới giờ. Hai đối tượng có khoảng cách chỉ 2000 AU hay 2000 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời.