Phản vật chấtlà khái niệm mở rộng của phản hạt, mà ở đó phản vật chất được tạo thành từ liên kết phản hạt theo cách y hệt như hạt liên kết với nhau tạo thành vật chất. Các phản hạt là những hạt có cùng khối lượng nhưng khác dấu với các hạt cơ bản đã biết.