Các "gió chuẩn tinh" đang đẩy ra lượng vật chất bằng hàng trăm khối lượng Mặt Trời mỗi năm. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hà khi vật chất này tạo thành các dòng bụi và khí bao quanh.

Các "gió chuẩn tinh" đang đẩy ra lượng vật chất bằng hàng trăm khối lượng Mặt Trời mỗi năm. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hà khi vật chất này tạo thành các dòng bụi và khí bao quanh.

Ở khoảng cách 2,5 triệu năm ánh sáng, thiên hà xoắn ốc Tiên Nữ (Andromeda) hùng vĩ gần chúng ta đến mức nó xuất hiện như một vệt sáng hình điếu xì gà trên bầu trời mùa thu.

Ở khoảng cách 2,5 triệu năm ánh sáng, thiên hà xoắn ốc Tiên Nữ (Andromeda) hùng vĩ gần chúng ta đến mức nó xuất hiện như một vệt sáng hình điếu xì gà trên bầu trời mùa thu.