Lớp học Đồ Sơn, một sự kiện được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và tham gia của các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) chủ trì tổ chức lớp học Đồ Sơn lần thứ 16 với chủ đề: “Giám sát môi trường từ không gian”.