Trăng Lạnh, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, hiện diện trên bầu trời đêm. Anh Tiên, Tiên Hậu, là những chòm sao đại diện cho tháng 12. Mưa sao băng Song Tử,Tiểu Hùng, và Đông chí sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Hải Ly, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, hiện diện trên bầu trời đêm. Song Ngư, Bạch Dương, Tam Giác, là những chòm sao đại diện cho tháng 11. Mưa sao băng Sư Tử và Nguyệt thực Toàn phần sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Cá Tầm, Sao Thủy, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Kim, Sao Hỏa, hiện diện trên bầu trời đêm. Thiên Cầm, Thiên Nga, Hồ Ly, Thiên Ưng, là những chòm sao đại diện cho tháng 08. Mưa sao băng Anh Tiên sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Hươu, Sao Thủy, Sao Thổ, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, hiện diện trên bầu trời đêm. Thiên Yết, Cung Thủ, là những chòm sao đại diện cho tháng 07. Mưa sao băng Bảo Bình delta sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Dâu Tây, siêu trăng, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, hiện diện trên bầu trời đêm. Bootes, Bắc Miện, Thiên Long, là những chòm sao đại diện cho tháng 06. Hạ chí sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Hồng, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, hiện diện trên bầu trời đêm. Đại Hùng, Sư Tử, là những chòm sao đại diện cho tháng 04. Mưa sao băng, Thiên Cầm sẽ diễn ra trong tháng này.