Trăng Lạnh, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Anh Tiên, Tiên Hậu, là những chòm sao đại diện cho tháng 12. Mưa sao băng Song Tử, Tiểu Hùng, Đông chí, sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Hải Ly, vi trăng, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Song Ngư, Bạch Dương, Tam Giác là những chòm sao đại diện cho tháng 11. Mưa sao băng Sư Tử, Nguyệt thực Một phần sẽ diễn ra trong tháng này.

Trăng Cá Tầm, trăng xanh, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ hiện diện trên bầu trời đêm. Thiên Cầm, Thiên Nga, Hồ Ly, Thiên Ưng là những chòm sao đại diện cho tháng 08. Mưa sao băng, Anh Tiên sẽ diễn ra trong tháng này.