Siêu bão màu đen, có kích thước ước tính lớn hơn cả Đại Tây Dương nằm ở Bán Cầu Bắc của Hải Vương, được kính thiên văn Hubble phát hiện vào năm 2018. Các quan sát sau đó chỉ ra rằng cơn bão này đang bắt đầu di chuyển về phía nam hướng xích đạo của hành tinh và sẽ đi ra khỏi tầm quan sát từ Trái Đất. Trước sự bất ngờ của các nhà thiên văn, Hubble đã phát hiện ra hướng xoay của nó đã đột nhiên thay đổi vào tháng 8 năm 2020 và tăng gấp đôi và phía Bắc. 

Trong số năm mặt trăng của Sao Diêm Vương, Charon là lớn nhất và làm cho hành tinh lùn này trở nên  độc nhất. Trong chuyến bay lịch sử năm 2015,  tàu thăm dò không gian New Horizons của NASA đã thu được rất nhiều dữ liệu về mặt trăng kì diệu này.

Sau khi Mặt Trời bắt đầu tỏa sáng, các hành tinh của hệ Mặt Trời bắt đầu hình thành. Nhưng phải mất thêm khoảng hàng trăm triệu năm sau thì Mặt trăng của Trái Đất mới xuất hiện và tồn tại đến ngày nay.