Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta đã có được những cái nhìn mới hơn về hành tinh đỏ, giải thích được những hình ảnh bí ẩn xuất hiện trên Sao Hỏa không phải là của một nền văn minh như chúng ta từng nghĩ, nhưng cái khát khao được đặt chân đến đó vẫn không mất đi, thậm chí nhân loại còn kỳ vọng sẽ thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Sao Hỏa. 

VNREDSat-1A là dự án vệ tinh quan sát trái đất của Viện Công nghệ Vũ trụ (STI) - Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam (VAST), được tài trợ bởi Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam (MOST). Vào tháng 8 năm 2010, một bản hợp đồng về việc phát triển VNREDSat-1 (Bao gồm cả vệ tinh và trạm mặt đất) được giao cho công ty EADS Astrium SAS (Pháp).