Các hành tinh, mặt trăng của chúng, tiểu hành tinh và sao chổi – tất cả là một phần của gia đình Mặt Trời. Và chúng cũng già như mẹ của chúng. Các bằng chứng cho thấy các thành phần trong Hệ Mặt Trời bắt đầu hình thành ngay khi chính Mặt Trời vẫn chỉ là một tiền sao, gần như là khi Tinh vân Mặt Trời xuất hiện.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian có lẽ là 30 đến 50 triệu năm – các nhà thiên văn học vẫn chưa thống nhất về con số - sự tích tụ của Mặt Trời cuối cùng cũng đã kết thúc...

Gần như ngay sau khi Mặt Trời đạt trạng thái T-Tauri – có thể trước đó một ít – nó tạo ra thứ mà các nhà thiên văn học gọi là gió sao. Mặt Trời hiện nay cũng có nó: một biển các phần tử mang điện chảy ra từ bề mặt ngôi sao, đi vào Hệ Mặt Trời...

Vào thời điểm khoảng 3 triệu năm – khoảng 1 triệu năm sau sự kiện suy sập vào trong của tiểu cầu – tiền Mặt Trời đã sập còn khoảng vài bán kính Mặt Trời. Nhiệt độ tại tâm của nó giờ đây là khoảng 5 triệu độ C, trong khi đó bề mặt của nó sôi lục bục ở khoảng 4500 độ C...

Sự suy sập của tiền Mặt Trời vẫn tiếp tục. Trong 100000 năm hay hơn nữa nó phồng lên thành một khối gần như hình cầu, hai cực bị dẹt do sự tự quay. Nhiệt độ bề mặt của nó khoảng vài ngàn độ, cuối cùng thì tiền Mặt Trời cũng lần đầu tiên được nhìn thấy...

Sau mười ngàn năm, khí bên trong tiểu cầu tiếp tục rơi khỏi rìa bên trong của cái kén, rơi vào bên trong cái nhân đặc ở trung tâm. Lúc này, nhân của tiểu cầu đang hình thành hình dáng rõ ràng, đó là một quả bong khổng lồ...