Comrine sinh ra ở Pukeohe, nam Auckland, New Zealand. Ông tham gia chiến đấu tại Pháp trong thế chiến thứ nhất và bị thương. Sau khi bình phục, ông bắt đầu học cách sử dụng máy tính và sửa đổi các máy tính thương mại (sử dụng bìa đục lỗ) để sử dụng trong 1 số mục đích chuyên biệt. Ông được coi là một trong những người đi tiên phong trong việc áp dụng máy tính vào lĩnh vực thiên văn học 

Ngày 18/08/1877, nhà thiên văn học Asaph Hall tại đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ đã phát hiện ra Phobos, vệ tinh thứ nhất của Sao Hỏa (mặc dù Phobos được Hall phát hiện sau 1 vệ tinh khác là Deimois (12/08/1877) nhưng do nó chuyển động gần Sao Hỏa hơn nên nó được đánh số là Mars I). 

Flamsteed sinh ra ở Denby, Derbyshire, Anh. Ngày 04/03/1675, ông được bổ nhiệm chức vụ “Nhà thiên văn hoàng gia” (Flamsteed là người đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này). Ngày 10/08 cùng năm, đài thiên văn hoàng gia tại Greenwich cũng bắt đầu được xây dựng. Tháng 2 năm 1676, Flamsteed trở thành hội viên Hội hoàng gia Anh. Tháng 7/1676, ông bắt đầu làm việc tại đài thiên văn hoàng gia Greenwich cho đến năm 1684

Voyager 2 là một trong 2 tàu vũ trụ không người lái trong chương trình Voyager. Theo thiết kế chính thức, các tàu Voyager chỉ tâp trung vào việc khảo sát Sao Mộc và Sao Thổ. Tuy nhiên, 2 tàu thám hiểm này đã tiếp tục bay qua Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương và tiếp tục bay ra khỏi Hệ Mặt Trời. 

Inge Lehmann chính là người phát hiện ra sự tồn tại của lõi trong có thể phân biệt với lõi ngoài ở dạng lỏng vào năm 1936, sử dụng các ghi nhận sóng địa chấn phát sinh động đất vì chúng phản xạ một phần từ ranh giới của nó và có thể được nhận biết bằng các máy ghi địa chấn nhạy trên bề mặt Trái Đất.

Năm 1972, ông cùng Carl Sagan thiết kế bức thông điệp gắn trên các tàu Voyager I, Voyager II. Sau đó, ông chỉ đạo việc biên soạn hai chiếc đĩa chứa các thông tin về Trái Đất được đặt trên Voyager I và II (Voyager Golden Record).

Ngày này năm xưa